Vandervoort Nancy

Advocaat te Paal-Beringen in Limburg:
gespecialiseerd in echtscheidingen,
contracten, handelsgeschillen,
verkeers- en strafrecht

Advocaat nodig? Personalia, historiek en specialisaties van het advocatenkantoor

Op zoek naar een advocatenkantoor dicht bij Diest of Beringen. Neem contact op met Advocaat Nancy Vandervoort in Paal-Beringen (Limburg), tot uw dienst voor echtscheidingen, erfenissen, verkeersrecht, invorderingen van facturen en meer.

Na beëindiging van haar universitaire studies rechten aan de K.U. Leuven in 1993 startte Advocaat Nancy Vandervoort haar stage aan de balie te Hasselt.

In 1995 richtte zij haar eigen advocatenkantoor op. In 2000 verhuisde het kantoor naar de huidige locatie te Beringen (Paal-Beringen) aan de Diestersesteenweg.

Inmiddels beschikt Advocaat Nancy Vandervoort dan ook over 20 jaar ervaring waarmee zij u kan bijstaan in de behartiging van uw belangen.

Praktische en efficiënte juridische oplossingen op maat

Advocaat Nancy Vandervoort is als advocate gespecialiseerd in het leveren van praktijkgerichte, degelijke en effectieve juridische oplossingen voor uw
problemen. Het maakt niet uit of het daarbij om ondernemingen,
verenigingen of particulieren gaat. Zij staat steeds voor u klaar zowel
voor een deskundige behandeling van uw juridische geschillen als voor
het trachten een procedure te voorkomen.

Een voorafgaandelijk juridisch advies kan immers veel problemen en geschilpunten voorkomen.

Het kantoor in Beringen begeleidt u ook bij het opstellen en nazicht van overeenkomsten, contracten, factuurvoorwaarden…

Bij de behandeling van uw zaak heeft Advocaat Nancy Vandervoort ook oog
voor de menselijke kant van elke zaak. Ze vindt het niet meer dan
normaal dat elk contact met cliënten op een persoonlijke manier verloopt
en ziet er zelf op toe dat de klantenopvolging op correcte en stipte
wijze wordt afgehandeld.

Deskundige juridische hulp op vlak van diverse materies

U kunt bij Advocaat Nancy Vandervoort terecht voor deskundige juridische hulp voor alle materies.

Advocatenkantoor Vandervoort is in het bijzonder gespecialiseerd in de volgende materies:


Familierecht

 • Echtscheidingen, onderhoudsgeld, omgangsregeling, co-ouderschap, verdeling goederen na echtscheiding
 • Erfenissen, schenkingen, successieplanning
 • Adopties
 • Naamswijziging
 • Voorlopige bewindvoering


Contracten, overeenkomsten, verbintenissen

 • Huurovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Koop-verkoop
 • Bouwzaken
 • Factuurvoorwaarden


Invorderingen facturen en achterstallige betalingen

Verkeersrecht

 • Verkeersovertredingen en verkeersboetes
 • Schadevergoeding na ongevallen


Strafrecht

 • Strafrechtelijke verdediging
 • Vorderen van schadevergoeding als burgerlijke partij


Onteigeningen

Eigendom

 • Appartementsmede-eigendom
 • Afpalingen/burengeschillen


Schadevergoeding onrechtmatige daad

Duidelijke financiële afspraken

Advocaat Nancy Vandervoort maakt er een erezaak van duidelijke financiële afspraken te maken, zodat u nooit voor financiële verrassingen komt te staan. 


U wordt via tussentijdse overzichten steeds op de hoogte gehouden van het financiële luik van uw dossier.Er wordt ook steeds nagegaan of u geen rechtsbijstandsverzekering heeft die kan tussenkomen in de kosten.Hebt u recht op kosteloze rechtsbijstand dan staat Advocaat Nancy Vandervoort ook voor u klaar als pro-Deoadvocaat.Neem vrijblijvend contact op met Advocaat Nancy Vandervoort voor betrouwbare en deskundige juridische bijstand!