top of page

Nancy Vandervoort: Uw Advocaat in Familierecht & Successierecht regio Paal - Beringen, Limburg

'Voorafgaandelijke regelingen voorkomen vaak de escalatie van eventuele problemen!'

Voorafgaandelijk advies familierecht
De meeste mensen roepen slechts de hulp in van een advocaat indien er zich al problemen voordoen. Het is evenwel verstandig om reeds vooraf juridisch advies in te winnen en eventueel duidelijke regelingen op te stellen, om zo te trachten latere conflictsituaties te vermijden.

Toegewijde ondersteuning tijdens crisissituaties in uw relatie
Indien u geconfronteerd wordt met problemen in uw familiale relaties, zit u meestal met allerlei vragen waar u een objectief antwoord op wilt hebben. Voor zulke vragen kunt u altijd terecht bij Advocaat Nancy Vandervoort. Zij heeft niet alleen oog voor de juridische kant, maar ook voor de menselijke kant van uw problemen.

Wettelijk en Feitelijk Samenwonenden
Zowel wettelijk als feitelijk samenwonenden kunnen hun relatie op zich zonder al te veel formaliteiten stopzetten. Dikwijls dienen er evenwel regelingen getroffen te worden m.b.t. de samen aangekochte woning en goederen, de kinderen die u samen hebt, de afgesloten leningen… Voor juridisch advies omtrent uw rechten en plichten, voor bemiddeling bij het trachten uit te werken van een regeling of voor juridische begeleiding bij het voeren van een procedure, kunt u steeds terecht bij Advocaat Nancy Vandervoort.

Echtscheiding door Onderlinge Toestemming
Als beide partijen een huwelijk willen beëindigen, kunnen zij samen tot een akkoord komen over alle aspecten van deze verdeling (o.a. van geld en goederen, verblijf en onderhoud van de kinderen en eventueel onderhoudsgeld). Advocaat Nancy Vandervoort kan u helpen om deze overeenkomst op te stellen en het verzoekschrift tot echtscheiding door onderlinge toestemming in te dienen op de griffie van de rechtbank.

Echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting
Soms is de situatie zo uit de hand gelopen dat onderhandelen met uw partner niet mogelijk is of dat over een aantal geschilpunten geen akkoord bereikt kan worden. Als een scheiding niet volledig in onderling overleg geregeld kan worden, is het vaak beter dat elke partij een eigen advocaat neemt die hem/haar bijstaat en zijn/haar belangen behartigt in de echtscheidingsprocedure. Advocaat Nancy Vandervoort staat u bij vanaf de voorbereiding van uw echtscheidingsvordering

Afstamming
Indien u het vaderschap wilt laten vaststellen of betwisten, dient er tijdig en binnen de wettelijke termijnen een vordering ingesteld te worden bij de bevoegde rechter. U roept dan beter deskundige hulp in, zodat uw belangen niet geschaad worden. U kunt hiervoor terecht bij Advocaat Nancy Vandervoort.

Erfenis- en Successierecht
Na het overlijden van een familielid doen er zich dikwijls problemen voor bij het afwikkelen van de erfenis. U kunt hulp nodig hebben bij het invullen van de aangifte van nalatenschap. Er kunnen zich problemen voordoen omtrent de interpretatie van een testament, de verdeling van de nalatenschap tussen de erfgenamen, de reeds ontvangen schenkingen door bepaalde erfgenamen… Voor juridische hulp en bijstand kunt u dan steeds terecht bij Advocaat Nancy Vandervoort.

Vertrouw op de bijstand van Advocaat Nancy Vandervoort te Beringen, Limburg!  

bottom of page