top of page

Advocaat Nancy Vandervoort Limburg, voor Doortastende en Correcte Inning van Facturen en Schuldvorderingen

'Doortastende en correcte inning van schuldvorderingen en facturen'

Elke handelaar of onderneming, maar ook privépersonen krijgen vroeg of laat te maken met achterstallige betalingen. Naar verluidt leidt in ons land zelfs één factuur op negen tot wanbetaling! Het gaat dan om facturen die een vertraging hebben van meer dan 90 dagen of die zelfs helemaal niet meer betaald worden. Onder andere voor de liquiditeitspositie van een bedrijf is een snelle betaling van facturen echter extreem belangrijk. Ook privépersonen stellen regelmatig vast dat de aan hen verschuldigde huurgelden niet betaald worden of de persoon aan wie zij geld leenden, deze lening niet terugbetaalt.

Advocaat Nancy Vervoort uit Paal-Beringen (Limburg) helpt u o.a. bij de invordering van deze facturen alvorens u een incasso bureau dient aan te schrijven. We begeleiden u preventief met woord en daad bij het opmaken van bindende algemene contracts- en factuurvoorwaarden en sluitende contracten om een bezoek via een incasso bureau te voorkomen. Op een krachtdadige en professionele wijze volgen wij eveneens uw wanbetalers in binnen- en buitenland op. Snel en doortastend stelt Advocaat Nancy Vandervoort uw schuldenaar (desnoods opnieuw) in gebreke met een gewoon en aangetekend schrijven om vrijwillige betaling te verkrijgen van de totale hoofdsom en eventueel verschuldigde interesten, schadevergoeding, kosten, etc. Indien uw schuldenaar dan nog in gebreke blijft, wordt tevens het nodige gedaan voor het voeren van een gerechtelijke procedure om de openstaande bedragen op te eisen. Ook de nodige bewarende maatregelen kunnen genomen worden (bewarend beslag). Vermijd loze betalingsbeloftes en excuses en laat uw schuldvordering op professionele wijze invorderen door Advocaat Nancy Vandervoort!

Indien u als ongelukkige schuldenaar wordt geconfronteerd met een vordering van een schuldeiser of een beslag, kunt u ook een beroep doen op Advocaat Nancy Vandervoort om te bemiddelen bij het verkrijgen van afbetalingsplannen, het aanvragen van een collectieve schuldbemiddeling of WCO. Uiteraard kunnen uw belangen ook behartigd worden bij niet-verschuldigde facturen die men ten onrechte tracht in te vorderen. 

Blijf niet passief indien u zelf geconfronteerd wordt met een schuldvordering en laat u begeleiden door Advocaat Nancy Vandervoort bij het zoeken naar een oplossing.

bottom of page